ZARZĄDZANIE
I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

TEMATYKA SZKOLENIA:

Oferuję merytoryczne szkolenia z zakresu zarządzania / administrowania nieruchomościami dla firm, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się zarządzaniem / administrowaniem nieruchomościami oraz przygotowujących do wykonywania zawodu zarządcy / administratora nieruchomości. Tematyka szkolenia zostanie określona w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Szkolenia są oparte na aktualnie obowiązujących przepisach prawa, orzecznictwie oraz praktycznych rozwiązaniach stosowanych w zarządzaniu / administrowaniu nieruchomościami.

DLA KOGO SZKOLENIE:

Dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz dla osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu.

DLACZEGO WARTO:

Ze względu na 20 -letnie doświadczenie w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami przekazuję praktyczną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem. Nie ograniczam się do teoretycznych rozwiązań i w ramach szkolenia proponuję uczestnikom ćwiczenia w zakresie rozwiązywania problemów z życia wziętych.

CZAS TRWANIA:

4 godziny

 

TERMIN:

Uzgadniany indywidualnie

 

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Do 15 osób

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Uzgadniane indywidualnie

 

KOSZT:

Zależny od ilości uczestników

W cenie:

Materiały dla uczestników, certyfikaty ukończenia szkolenia, raport ze szkolenia.

 

Istnieje możliwość zindywidualizowania zakresu warsztatu dostosowując go do potrzeb Zamawiającego.