Warsztaty szyte na miarę

Zapraszam do skorzystania z oferty
dopasowania warsztatów do indywidualnych potrzeb.
Po przeprowadzeniu konsultacji, poznaniu oczekiwań oraz zapotrzebowania firmy i jej pracowników zostaną przygotowane dedykowane warsztaty szyte na miarę.

Warsztaty

Więcej osób – więcej możliwości

Oferuję zamknięte warsztaty dla firm zajmujących się
zarządzaniem / administrowaniem nieruchomościami z zakresu obsługi klienta, organizacji i zarządzania czasem pracy, zarządzania i motywowania pracowników, unikania syndromów i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, osiągania work-life balance, realizowania celów, pracy w zespołach oraz szkolenia merytoryczne z zakresu zarządzania / administrowania nieruchomościami.

Zapraszam do skorzystania z oferty

PRACOWNIK TEŻ CZŁOWIEK

Warsztaty dla kadry menadżerskiej

WYPALENIE ZAWODOWE

Jak przeciwdziałac i radzić sobie z wypaleniem zawodowym

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Przepisy prawa, orzecznictwio oraz praktyczne rozwiązania

DBAJ O SWÓJ MÓZG....

…czyli zarządzanie czasem pracy

PRZYWÓDZTWO KOBIET CZYLI PODRÓŻ W POSZUKIWANIU PIERWOTNEJ KOBIECOŚCI

Warsztaty dla kobiet

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę
dotyczącą warsztatu lub skonsultować
swoje potrzeby szkoleniowe zapraszam do kontaktu.