PRISM

Jedno narzędzie
wiele możliwości

 

Czym jest PRISM?

PRISM Brain Mapping to narzędzie budujące świadomość preferowanych zachowań ludzi, które odnoszą się do zachowań interpersonalnych oraz preferencji i wyników w środowisku pracy.

PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi przy pomocy platformy on-line oparte na wynikach amerykańskich i brytyjskich neurologów.

1. Przeprowadzenie testu PRISM

PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi przy pomocy platformy on-line oparte na wynikach amerykańskich i brytyjskich neurologów.

2. Interpretacja wyników

PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

3. Spotkania Coachingowe

Spotkania trwają około godziny i mogą odbywać się zarówno bezpośrednio jak i on-line (Skype, Messenger).

Jedno narzędzie – wiele możliwości

PRISM Brain Mapping to obecnie najbardziej wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie wykorzystanie w obszarze HR.

Dzięki PRISM Brain Mapping można tworzyć zarówno mapy preferowanych zachowań i profile poszczególnych osób jak i zespołów w celu wykorzystania ich potencjału. 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Identyfikowanie zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

Identyfikowanie mocnych
i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, umożliwiające osiąganie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.

s

ZARZĄDZANIE STRESEM

Identyfikacja źródeł stresu wynikających z niedopasowania człowieka do pełnionej roli oraz wynikających z konfliktów, braku komunikacji lub informacji. 

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Identyfikacja silnych stron pracownika umożliwiająca dopasowanie go do powierzanych mu zadań oraz ról zawodowych,
a także tworzenie ścieżek dalszego rozwoju osobistego
i zawodowego.

CZEGO MOŻEMY SIĘ DOWIEDZIEĆ ZA POMOCĄ PRISM Brain Mapping

Z raportu uzyskanego po uzupełnieniu testu możemy uzyskać następujące informacje:
– jakie są nasze naturalne talenty
– w jakich obszarach nasze talenty rozmijają się z zachowaniami prezentowanymi zazwyczaj, co wymaga od nas dużego wysiłku i naraża nas na frustrację
– jakie obszary wymagają zastosowania szczególnych taktyk, żeby czynności wykonywane w tych obszarach przychodziły nam łatwiej
– które osoby będą naturalnie predystynowane do zajmowania określonych stanowisk
– jaką komunikację zastosować, żeby była ona zrozumiała dla poszczególnych osób

SPOSOBY PRACY Z PRISM Brain Mapping

Praca z PRISM Brain Mapping zawiera się w 4 prostych krokach:
1/ wysłanie mailem linku do testu
2/ wypełnienie testu on-line
3/ otrzymanie mailem raportu PRISM Brain Mapping
4/ spotkanie i interpretacja wyników testu

 

Raport PRISM Brain Mapping może być również wstępem do całego procesu coachingowego.