Coaching

Zacznij już dziś

Coaching

Na czym właściwie polega Coaching?

Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty, pełniej wykorzystać potencjał oraz zdefiniować i zrealizować zamierzenia i cele. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Co to jest Coaching?

Coaching jest to interaktywny proces rozwoju, który pomaga pojedynczym osobom lub organizazjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Coaching Indywidualny

Odnajdź swoją drogę

Coaching dla mnie to zapewnienie wsparcia w drodze którą podąża Mój Klient; pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania, bycie przewodnikiem wskazującym kierunki i inspiratorem w dojściu do celu. W trakcie procesu wspieram również w pokonywaniu pojawiających się ograniczeń, pomagam budować zasoby czyli energię, czas, wiedzę, uświadamiam potencjał aby umożliwić jego zmaksymalizowanie.

Spotkania trwają około godziny i mogą odbywać się zarówno bezpośrednio jak i on-line (Skype, Messenger).

Tematyka spotkań jest określana przez Mojego Klienta i zależy od tego co dla niego w danym momencie jest ważne, żywe, może dotyczyć spraw zawodowych jak również prywatnych.

Cały proces zazwyczaj zamyka się w 10 spotkaniach, ale Mój Klient w każdej chwili może go zakończyć.

Sesja indywidualna

Spotkanie indywidualne. Sesja trwa 60 minut.

Sesja online - Skype

Spotkanie indywidualne. Sesja trwa 60 minut.

Sesja online - Messenger

Spotkanie indywidualne. Sesja trwa 60 minut.