IZABELA
ŁUKASIEWICZ

TRENER, COACH,
CERTYFIKOWANY PRAKTYK PRISM

PRISM

PRISM Brain Mapping to narzędzie budujące świadomość preferowanych zachowań ludzi, które odnoszą się do zachowań interpersonalnych oraz preferencji i wyników w środowisku pracy.

WARSZTATY

Warsztaty grupowe. Materiały dla uczestników, certyfikaty ukończenia szkolenia, raport ze szkolenia.

w

COACHING INDYWIDUALNY

Coaching to zapewnienie wsparcia w drodze którą podąża Mój Klient; pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania, bycie przewodnikiem wskazującym kierunki i inspiratorem w dojściu do celu.

Czym jest PRISM?

PRISM Brain Mapping to narzędzie budujące świadomość preferowanych zachowań ludzi, które odnoszą się do zachowań interpersonalnych oraz preferencji i wyników w środowisku pracy.

PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi przy pomocy platformy on-line oparte na wynikach amerykańskich i brytyjskich neurologów.

1. Przeprowadzenie testu PRISM

PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi przy pomocy platformy on-line oparte na wynikach amerykańskich i brytyjskich neurologów.

2. Interpretacja wyników

PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

3. Spotkania Coachingowe

Spotkania trwają około godziny i mogą odbywać się zarówno bezpośrednio jak i on-line (Skype, Messenger).

Jedno narzędzie – wiele możliwości

PRISM Brain Mapping to obecnie najbardziej wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie wykorzystanie w obszarze HR.

Dzięki PRISM Brain Mapping można tworzyć zarówno mapy preferowanych zachowań i profile poszczególnych osób jak i zespołów w celu wykorzystania ich potencjału.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Identyfikowanie zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

Identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, umożliwiające osiąganie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.
s

ZARZĄDZANIE STRESEM

Identyfikacja źródeł stresu wynikających z niedopasowania człowieka do pełnionej roli oraz wynikających z konfliktów, braku komunikacji lub informacji.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Identyfikacja silnych stron pracownika umożliwiająca dopasowanie go do powierzanych mu zadań oraz ról zawodowych,
a także tworzenie ścieżek dalszego rozwoju osobistego
i zawodowego.

Warsztaty

Więcej osób – więcej możliwości

Warsztaty szyte na miarę

Zapraszam do skorzystania z oferty
dopasowania warsztatów do indywidualnych potrzeb.
Po przeprowadzeniu konsultacji, poznaniu oczekiwań oraz zapotrzebowania firmy i jej pracowników zostaną przygotowane dedykowane warsztaty szyte na miarę.

PRACOWNIK TEŻ CZŁOWIEK

Warsztaty dla kadry menadżerskiej

WYPALENIE ZAWODOWE

Jak przeciwdziałac i radzić sobie
z wypaleniem zawodowym

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Przepisy prawa, orzecznictwio oraz praktyczne rozwiązania

DBAJ O SWÓJ MÓZG....

…czyli zarządzanie czasem pracy

„Nie musisz być wielki żeby zacząć, ale musisz zacząć żeby być wielkim”

~Leslie Calvin „Les” Brown

Na czym właściwie polega Coaching?

Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty, pełniej wykorzystać potencjał oraz zdefiniować i zrealizować zamierzenia i cele. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Co to jest Coaching?

Coaching jest to interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom
lub 
organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Coaching Indywidualny

Odnajdź swoją drogę

Coaching dla mnie to zapewnienie wsparcia w drodze którą podąża Mój Klient; pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania, bycie przewodnikiem wskazującym kierunki i inspiratorem w dojściu do celu. W trakcie procesu wspieram również w pokonywaniu pojawiających się ograniczeń, pomagam budować zasoby czyli energię, czas, wiedzę, uświadamiam potencjał aby umożliwić jego zmaksymalizowanie.

Spotkania trwają około godziny i mogą odbywać się zarówno bezpośrednio jak i on-line (Skype, Messenger).

Tematyka spotkań jest określana przez Mojego Klienta i zależy od tego co dla niego w danym momencie jest ważne, żywe, może dotyczyć spraw zawodowych jak również prywatnych.

Cały proces zazwyczaj zamyka się w 10 spotkaniach, ale Mój Klient w każdej chwili może go zakończyć.

O mnie

Z zamiłowania do ludzi – coach

Oferuje usługi szkoleniowe i trenerskie oraz coaching menadżerski i biznesowy łącząc wiedzę z 20-letnim doświadczeniem.

Masz pytania?

Napisz do mnie!

Przetwarzanie Danych Osobowych